OGÓLNOPOLSKA SIEĆ KLUBÓW ROZWOJU KARIER DLA KOBIET

Fundacja Studenckie Forum
Business Centre Club

Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa 

 

NIP: 525-231-68-40
REGON: 015869315
KRS: 0000221528 


tel. (022) 582-61-17
[email protected]

 

Kontakty do koordynatorek projektu znajdziesz w zakładce "zespół".


Konto: 50 1950 0001 2006 0379 3468 0002
Bank: IdeaBank

Partnerzy

Organizator

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club
ul. Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa
tel. (022) 582-61-17
[email protected]

Kontakt

Ogólnopolski Menadżer Projektu
[email protected]
tel. +48 603 810 223

Projekt strony

www.bzzzworks.com